Archive for July, 2006

Debian Sarge –> Ubuntu Dapper

Wednesday, July 5th, 2006

Jeg har en liten virtuell server som jeg har litt tøyseting på. Den kjører Debian 3.1 – Sarge. Nå er det slik at Debian sin “stable” nesten alltid er utdatert idet den slippes – prosessen rundt det å erklære den stabil tar skrekkelig lang tid. Dermed tenkte jeg å oppgradere til Ubuntu Dapper. Dette er ikke supportert av hverken Debian eller Ubuntu som helst og erfaringene rundt omkring på nettet er ikke bare gode.

Sarge-serveren var relativt strippet. Jeg gjorde det altså slik:

  1. La til ubuntu-kilder i /etc/apt/sources.list [se lenger ned]
  2. “apt-get update”
  3. “apt-get install aptitude”. Denne vil klage over at den ikke greier å autentisere pakkene. Hvis du er paranoid så kan du legge til gpg-nøkler for hånd først.
  4. “aptitude dist-upgrade”. Denne klager også over manglende gpg-nøkler.
  5. “aptitude install ubuntu-minimal”. Denne installerer Ubuntu sine gpg-nøkler og etter dette skal apt oppføre seg ordentlig.
  6. “aptitude install debfoster && debfoster”. debfoster lager grafer av avhengigheter mellom pakkene på systemet og lar deg enkelt fjerne pakker som ikke er i bruk.

[1]: Passende “sources.list” for ubuntu:

deb http://mirror.trivini.no/ubuntu dapper main restricted universe multiverse
Forhåpenntlig vis fungerer alt. Jeg har ikke testet skrekkelig mye enda – men det meste ser ut til å ha overlevd. :-)